Recent Posts

April 10, 2010

Politik Dalam Perspektif Filosof-filosof Pelbagai Bidang Ilmu

Assalamualaikum wbt, Insyallah kali ini kita cuba membincangkan sedikit apa yang difahami tentang politik.

Ibnu Miskawaih melalui kitabnya 'Tahzib al-Akhlaq wa Tathir al-A'Raq' menyatakan tentang al-mulk (kekuasaan/politik)seperti berikut :

'Seorang yang bertugas menjaga sunnah dan segala peringkat syariah agar tidak tergelincir dari kedudukannya yang benar adalah pemimpin. Seorang pemimpin mempunyai kuasa untuk menjalankan kekuasaan atau politiknya. Orang-orang zaman dahulu tidak menyebut politik, melainkan untuk menjaga agamanya, memperhatikan ajaran, perintah dan larangan agama. Sedangkan politik yang tidak dapat digunakan sebagai sarana untuk menjaga agamanya, mereka sebut sebagai mutaggallib (yang berkuasa dengan kekerasan), dan sama sekali tidak layak disebut dengan politik. Hal ini disebabkan agama merupakan hukum Allah yang dapat menghantar manusia untuk mencapai puncak kebahagiaan, dan politik adalah penjaga hukum Tuhan tersevut sekali gus menjaga ajaran agama yang menjadi pegangan manusia.'
Seorang filosof dan raja Parsi yang bernama Azdasyir berkata " Agama dan politik adalah seperti dua orang saudara kembar, keduanya tidak dapat dipisahkan. Jika salah satunya tiada, maka yang lain tidak akan berdiri secara sempurna. Agama adalah asas manakala politik adalah penjaganya. Segala sesuatu tanpa adanya asas akan rosak dan jika tidak dijaga , ia akan hilang"

Al-Imam al-Hassan bin Muhammad bin al-Mufadhal yang lebih dikenali dengan nama ar-Raghib al-Asfihani, penulis kitab 'Mufradat al-Quran". Beliau menyatakan

"Politik ada dua jenis, Pertama : Politik manusia untuk dirinya sendiri, sama ada hubungan dengan keperluan jasadnya atau keperluan lainnya. Kedua : Politik manusia terhadap pihak lain, sama ada terhadap kerabatnya ataupun masyarakat secara umum. Seseorang yang perilaku politik terhadap dirinya tidak baik, maka perilaku politik terhadap pihak lain juga tidak baik. Oleh itu , Allah SWT mencela orang yang berani berpolitik kepada orang lain, menganjurkan orang lain untuk berbuat kebaikan dan melarang mereka melakukan kemungkaran, sedangkan dia tidak boleh memperbaiki dirinya sendiri."

Menurut Morganto, "Politik adalah pertarungan untuk mendapatkan kekuatan dan kekuasaan!"

Menurut Harold Lasswell, "Politik adalah kekuasaan atau wibawa yang dapat menentukan, orang yang berhak mendapatkan apa? Bila? Dan bagaimana?

Menurut William Robinson, "Ilmu politik berguna untuk mempelajari tentang kekuasaan dalam masyarakat. Juga berguna untuk mengetahui dasar-dasar kekuasaan, tujuan, sasaran dan hasil yang akan diperoleh."

Jeanne Pierre Duncan dalam bukunya berjudul "Ilmu as-Siyasah" beliau menyimpulkan dengan beberapa definisi antaranya :

  • Politik dapat difahami sebagai pentadbiran atau pengaturan dan biasanya digunakan untuk hal yang bersifat khusus .
  • Politik bermakna strategi, seperti politik (strategi) perang, politik organisasi, politik pemerintahan dan sebagainya.
  • Politik secara jelas mengandungi makna suatu norma yang kotor kerana selalu berfikir mengikut pola fikir Machiavelli yang buram dan menyesatkan. Ia melihat politik sebagai sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Secara umum, politik sudah difahami sebagai taktik kotor. Kerana itu, jika ada diungkapkan 'ini urusan politik', sebenarnya hanyalah ungkapan penghinaan, bukan definisi yang sebenarnya.
Perkara ini sudah cukup untuk menjadi peringatan bagi semua bahawasanya kita tidak akan mampu menjadi pemmpin sebelum mengetahui feqah dan politik umum. Kerana, rakyat akan mengikut politik pemimpinnya seperti bayangan yang sentiasa mengikuti pemilik bayangan tersebut. Tidak mungkin ada sesuatu yang bengkok sedangkan bayangnya lurus, sebagaimana pemimpin tidak mungkin dapat memimpin dan memberikan jalan kepada rakyatnya, sedangkan dia tersesat.

Reactions:

0 comments: