Recent Posts

April 11, 2010

Politik Dari Kaca Mata Ibnu Khaldun


Abdurrahman bin Khaldun (wafat 808H) seorang yang dijuluki dengan 'Atsarud Din (peninggalan agama) bagi bangsa Arab walaupun dia sendiri memiliki beberapa penilaian negatif terhadap bangsanya.

Dalam bukunya yang sangat monumental berjudul 'A-Muqadimmah' sebenarnya ia lebih banyak menghina bangsa Arab daripada mengarahkan mereka kepada kebudayaan dan pembangunan yang lebih baik. Walaupun banyak 'menjelek-jelekkan bangsa Arab, tetapi ia memiliki keyakinan bahawa mereka tidak akan pernah dapat berkuasa dengan baik kecuali dengan menggunakan ajaran agamanya, sama ada dengan menggunakan sistem Nubuwwah (Kenabian) atau Wilayah (kepimpinan), ataupun aturan agama lainnya.

Ibnu Khaldun berkata "Mengapa demikian? Sebabnya adalah adanya unsur jahat yang sudah melekat pada diri bangsa Arab. Mereka adalah bangsa yang paling susah diatur kerana watak keras da kasarnya ditambah dengan lemahnya kemahuan dan persaingan yang ketat dalam memimpin , kerana masing-masing mempunyai cita-cita untuk menjadi meminpin. Jika mereka mengikut kemahuan agama, sama ada melalui sistem kenabian ataupun kepimpinan (seorang pemimpin yang dipimpin kerana ketaqwaannya kepada Allah SWT), kemudian mereka mengikuti ketentuan agama tersebut langsung daripada kesedaran dalam hati nuraninya, segala bentuk kesombongan dan persaingan yang tidak sihat akan lenyap begitu sahaja. Jika demikian halnya, bangsa Arab akan menjadi bangsa yang mudah dipimpin dan diatur. Agamalah yang telah mengendurkan kekerasan dan kakasaran mereka, juga yang dapat menundukkan rasa iri dan persaingan. Jika mereka telah memiliki Nabi atau penguasa yang telah diutus untuk menjalankan pemerintahan sesuai dengan ajaran Allah, dengan mudah mereka akan mampu menghilangkan tabiat negatif mereka dan sebaliknya mampu menonjolkan tabiat positif yang dalam diri mereka. Bukan hanya itu, agama juga mampu menyatukan mereka dalam satu kesatuan yang utuh untuk bersama-sama menegakkan kebenaran dan meraih kemenangan dan kekuasaan. Krna, walaupun bangsa Arab yang dikenali dengan sifat-sifat buruk sebagaimana disebut di atas, tetapi mereka adalah bangsa yang paling cepat menerima kebenaran dan petunjuk. Hal tersebut disebabkan tabiat mereka yang bersih daripada benih-benih jahat dan pelbagai akhlak yang buruk kecuali sikap keras mereka yang sering menimbulkan permusuhan. Tetapi mereka sedia menerima kebenaran kerana adanya fitrah pertama yang ada dalam diri mereka dan adanya hati mereka yang jauh daripada tabiat buruk. Bukankah setiap anak dilahirkan dalam keadaan fitrah, sebagaimana tertera dalam hadis Nabi.

Sebagaimana dipaparkan oleh Ibnu Khaldun dalam huraiannya, " Kewujudan agama akan menjadikan sebuah negara bertambah kuat kerana kekuatan nasionalisme yang memang sebahagian daripada ajaran agama."

Ibnu Khaldun berkata, "Hal tersebut disebabkan - sebagimana sudah kami sebutkan sebelumnya - sikap fanatisme keagamaan akan menghilangkan persaingan dan rasa iri hati yang umumnya melekat pada diri orang-orang yan fanatik, dan selanjutnya mengarahkan kepada kebenaran. Apabila mereka sudah mengetahui apa yang menjadi poko permasalahanya, mereka tidak lagi berselisih, kerana tujuannya satu.

Sedangkan negarawan-negarawa yang mencari kedudukan-iaitu mereka yang lemah imannya-tujuannya buruk dan berbeza satu sama lain. Mereka takut pada kematian sehingga tidak dapat menegakkan negara, meskipun jumlah mereka sangat ramai. Mereka mudah dikalahkan. Dan, mereka menggesa kesenangan dan kemewahan sebagaimana yan telah saya sebutkan sebelumnya.

Sebagaimana terjadi pada masa permulaan Islam ketika kaum Muslimin sedang dalam masa Futuhat (Penaklukan kawasan lain). Suatu ketika, tentera Islam sedang berada di Qadisiyah dan Yarmuk. Setiap pasukan terdiri daripada 30 000 tentera lebih, sedangkan jumlah keseluruhan tentera Muslim yang berada di Qadisiyah sekitar 120 000 tentera. Sementara jumlah tentera Heraclius- sebagaimana disebutkan leh al-Waqidi - mencapai 400 000 tentera! Pada ketika itu, bangsa Arab bukan Islam, tersepit oleh dua pasukan perang yang kemudian dengan mudah mengalahkan mereka dan merampas semua kekayaan milik mereka.

Perhatikan juga peristiwa yan sudah menimpa negara Lamtunah dan negara al-Muwahhiddin. Dikala itu di kawasan Maghribi terdapat banyak kabilah yang saling bersaing untuk memperbanyakkan jumlah rakyat sekali gus memperbesarkan rasa fanatisme rakyatnya. Anenya, dengan fanatisme agama (yang ada dalam negara al-Muwahhiddin) melipatgandakan semangat mereka terhadap negaranya dengan cara mengetahui permasalahan yang sebenarnya dan cinta kematian - sebagaimana sedah kami sebutkan sebelumnya-sehingga mereka tidak mengalami kendala apapun.

Ibnu Khaldun banyak bergelut dalam politik terapan dan tidak hanya berada di belakang utopia-utopia sahaja seperti 'Republik Plato' atau 'negara al-Farabi'. Dia juga banyak menemukan bagaimana rumusan hukum alam yang dijadikan rujukan bagi banyak bangsa dan masyarakat sosial yang kemudian ia disebut dengan istilah 'Thaba'iul Umran' (filsafat sosiologi tamadun). Ibnu Khaldun dikenal sebagai 'Bapa Sosiologi Politik' atau 'Ilmu Sosiol Politik'. Orang-orang barat pun mengakui bahawa Ibnu Khaldun adalah orang pertama yang menulis tentang ilmu sosial tidak hairanlah jika kemudian Rifa'ah ath-Thahthawi menceritakan dalam bukunya yang berjudul 'Takhlis al-Ibriz ila Takhliz Bariz bahawa ketika dia singgah ke Paris pada awal abad ke-19, dia banyak mendengar cendekiawan-cendekiawan menyebut Ibnu Khaldun sebagai 'Montesque Timur' atau 'Montesque Islam', sementara Montesque disebut sebagai 'Ibnu Khaldun Eropah'. Dengan demikian Ibnu Khaldun sangat layak disebut sebaga Pelopor Ilmu Sosial Politik Kontemporari.

Reactions:

2 comments:

hello... hapi blogging... have a nice day! just visiting here....