Recent Posts

January 30, 2011

Seminar Baldatun Toyyibah (II) : Model Uthmaniyyah.

Bergambar Bersama Banner Seminar

Pada 29,Januari,2011 bersamaan 24,Safar,1432 H, saya telah berpeluang menghadiri satu Seminar Baldatun Toyyibah (II) : Model Uthmaniyyah yang bertempat di Dewan Kuliah Utama, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Seminar ini dianjurankan oleh Persatuan Ulama' Malaysia, Cawangan Selangor dan Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya. Antara objektif seminar ini ialah untuk menjawab persoalan-persoalan seperti :
  1. Bagaimanakah para Khalifah kerajaan Uthmaniyyah menerapkan pemerintahan Islam mereka yang meliputi tiga benua yang salah satunya mencetuskan permodenan masakini?
  2. Bagaimanakah corak kehidupan masyarakat majmuk mereka boleh melestarikan pemerintahan Islam selama ratusan tahun.
  3. Bagaimana dinamika fiqh dan kodifikasi undang-undang terkembang di empayar Uthamniyyah serta kesesuaian paradigmanya dalam merekonstruksi idea-idea fiqh dan undang-undang di negara kita khasnya.
  4. Dan banyak lagi..
Sebanyak sembilan kertas kerja telah dibentangkan iaitu :

Kertas 1: Sejarah Ringkas Kebangkitan dan Kejatuhan Kerajaan Islam Uthmaniyyah

Oleh : Dr. Mohd Roslan bin Mohd Nor

Ketua Jabatan Sejarah dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya


Kertas 2: Perkembangan Fiqh Semasa Pemerintahan Kerajaan Uthmaniyyah.

Oleh: Prof Madya Dr Hamza Abeed Al-Kareem Hamad

Program Pendidikan Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya


Kertas 3: Kodifikasi Undang-Undang dan Sistem Keadilan Uthmaniyyah

Oleh: Prof. Madya Dr Saim Kayadibi

Fakulti Ekonomi & Sains Pengurusan , Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (UIAM)


Kertas 4: Sisi Gelap Kerajaan Uthmaniyyah : Satu Pengajaran Berharga

Oleh: Prof. Madya Dr. Fadhulah Jamil

Pusat Pengajian Jarak Jauh, Universiti Sains Malaysia (USM)


Kertas 5: Zionisme dan Peranannya Di Dalam Menjatuhkan Kerajaan Turki Uthmaniyyah Di Awal Abad ke 20

Oleh: Mohamad Fauzi Zakaria

Jabatan Akidah dan Pemikiran Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.


Kertas 6: Kewarganegaraan Dalam Sistem Pemerintahan Uthmaniyyah: Satu Kajian dalam Konteks Kewarganegaraan Negara Islam Moden.

Oleh: Prof. Madya Dr Ahmad Zaki Ibrahim

Jabatan Sejarah Dan Tamadun Islam, Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya


Kertas 7: Sistem Ekonomi Kerajaan Turki Uthmaniyyah

Oleh: Dr Yasmin Hanani Mohd Safiah

Fakulti Syariah dan Undang-undang, Universiti Sains Islam Malaysia.


Kertas 8: Usaha-Usaha Kerajaan Uthmaniyyah Untuk Menyelamatkan Granada dan Sebab-sebab Kegagalannya

Oleh: Dr. Eeman Muhammad Abbas

Jabatan Pengajian Arab dan Tamadun Islam, Fakulti Pengajian Islam,

Universiti Kebangsaan Malaysia


Kertas 9: Kerajaan Islam Uthmaniyyah dan Hubungan Antarabangsa

Oleh: Prof. Madya Dr. Kamaruzaman Yusoff
Pusat Pengajian Sejarah, Politik & Strategi, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan, Universiti Kebangsaan Malaysia.

Buku Baldatun Toyyibah : Model Uthmaniyyah.
Dr Mohd roslan bin Mohd Nor (Berbatik kuning)
Akademi Pengajian Islam, Universiti Malaya.
Dr Hamza Abeed Al-Kareem Hamad
Ustaz Mohammad Fauzi Zakaria
Rakaman Seminar
Moderator sedang mengendalikan Seminar
Prof Madya Dr Fadhlullah Jamil
Prof. Madya Dr Saim Kayadibi
Bergambar bersama barisan pembentang kertas kerja dan urusetia.
Prof Madya Dr Ahmad Zaki Ibrahim
Dr Yasmin Hanani Mohd Safian
Dr Eeman Muhammad Abbas
Barisan pembentang kertas kerja sesi petang
Ybhg Dato' Hj Wan Mohamad bin Dato' Sheikh Abd Aziz,
Ketua Pengarah, Jabatan Kemajuan Islam (JAKIM)
menyampaikan ucapan perasmian penutupan.
Barisan VIP ketika majlis perasmian penutupan seminar.

Reactions:

0 comments: